Smslån i rampljuset

Smslån är ett ämne som frekvent debatteras i media. De typiska kunderna framställs ofta som ungdomar med anmärkningar och låga inkomster vilket skapar stora diskussioner. Detta bidrar till att en felaktig bild av fenomenet smslån målas upp. SMS Pengar Norden AB har därför valt att offentliggöra statistik för att belysa smslån-branschen.

Antal ansökningar och beviljade lån

Under november månad inkom totalt 1930 låneansökningar till SMS Pengar Norden AB. Av dessa beviljades 1526 som sedan betalades ut.

Antal kunder med betalningsanmärkningar

SMS Pengar Norden AB gör en kreditbedömning för varje ansökan som inkommer. I denna kreditbedömning används så kallad scoring där relevant information sammanställs till ett värde som bestämmer den ansökandes kreditvärdighet. Detta värde avgör om en ansökan beviljas eller avslås.

Personer som ansöker och har betalningsanmärkningar kan beviljas lån förutsatt att de har en god ekonomi i övrigt. Kreditvärdigheten försämras ofta så mycket av en betalningsanmärkning att ett avslag utfärdas. Under november månad betalades 70 lån ut där de ansökande hade betalningsanmärkningar. Detta är knappt fyra procent av de ansökningar som i november skickades till SMS Pengar Norden AB.

Då ansöker flest om smslån

I likhet med de flesta aktörer på den svenska marknaden för smslån tar SMS Pengar Norden AB emot ansökningar under hela dygnet. Utbetalningar görs endast då kundtjänsten har öppet; måndagar till lördagar mellan klockan 8 och 22.

Diagrammet nedan gäller november och visar vilken tid på dygnet som ansökningar har skickats till SMS Pengar Norden AB samt när lånen har betalats ut.

I oktober 2009 beslutade den finska riksdagen att smslån som beviljas efter klockan 23 inte får betalas ut förrän på morgonen nästkommande dag. De flesta företag i branschen har sin kundtjänst stängd mellan klockan tio på kvällen och åtta på morgonen varpå inga utbetalningar kan göras utanför detta tidspann.

Genomsnittlig ålder, inkomst och könsfördelning

SMS Pengar Norden AB har ett brett kundspektra. Bland de personer som ansökte om lån i november var snittåldern 40,2 år. Snittinkomsten för dessa personer var 204694 kronor enligt uppgifter hämtade från skatteverket.

Snittålder för de personer som ansökt och beviljats lån var 40,3 år. Snittinkomsten för dessa personer var 209718 kronor. Generellt var de personer som beviljades lån något äldre och hade något högre inkomst gentemot de som fick avslag.

Könsfördelningen bland de ansökande var 998 män (52%) och 932 kvinnor (48%).

Publicerad: 14 december, 2010

Låna

Kundtjänst öppettider

Helgfria vardagar: 08:00 - 18:00

Öppet för ansökningar 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året.

GF Money Consumer Finance

BOX 1306, 751 43 Uppsala

Besöksadress: Östra ågatan 31, 753 22 Uppsala

556876-2578

018 71 00 02

info@smspengar.nu